Trường Đại học Y - Dược Huế trao bằng sau đại học cho hơn 370 học viên
Lê Phan Quốc Huy | Hue-UMP | 04-05-2022
Chiều 28/4, Trường đại học Y - Dược Huế tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng sau đại học năm 2022 cho Chuyên khoa cấp II và Thạc sĩ khóa 2019-2021 và Bác sĩ Nội trú khoá 2018-2021. Thời gian đào tạo Chuyên khoa cấp II và Thạc sĩ là tập trung 02 năm và Bác sĩ nội trú là tập trung 3 năm.

Trường Đại học Y - Dược Huế công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Chuyên khoa cấp II khóa 2019 - 2021 cho 110 học viên đủ điều kiện thuộc 18 chuyên ngành khác nhau, đồng thời công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ, bác sĩ nội trú năm 2022 cho 207 học viên cao học (trong đó có 79 học viên là bác sĩ nội trú) thuộc 12 chuyên ngành và 87 học viên bác sĩ nội trú thuộc 11 chuyên ngành và 54 tân chuyên khoa cấp I do tham gia chống dịch nên tốt nghiệp muộn.


GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, HIệu trưởng trao bằng tốt nghiệp cho học viên sau đại học tốt nghiệp năm 2022

Nhân dịp này, Nhà trường đã trao khen thưởng cho 13 học viên Cao học khóa 2019-2021 và Bác sĩ nội trú khóa 2018-2021 và 09 học viên Chuyên khoa cấp II khóa 2019-2021 vì đã có kết qủa học tập đạt loại giỏi và tích cực tham gia các hoạt động của Trường.

Đào tạo Sau đại học của Trường Ðại học Y - Dược Huế bắt đầu từ năm 1989, cho đến nay, đã trãi qua 33 năm, Nhà Trường đã xây dựng và triển khai 102 chương trình đào tạo SĐH khác nhau, ở tất cả các hệ đào tạo hàn lâm và thực hành, bao gồm đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II và Bác sĩ nội trú bệnh viện. Ngoài ra, Nhà Trường còn có 3 chương trình đào tạo liên kết quốc tế ở trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ với Cộng hòa Ý và các nước châu Âu, với Thái lan và một số nước trong khu vực. Bên cạnh đó, Nhà trường cũng đào tạo 2 chương trình song ngữ đào tạo trình độ Tiến sĩ để đáp ứng nhu cầu đào tạo và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

CÙNG CHUYÊN MỤC

Lễ tốt nghiệp Chuyên khoa cấp I khóa 2021 - 2023

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tổ chức Hai seminar về đổi mới đào tạo Bác sĩ nội trú.

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm Đổi mới chương trình đào tạo Bác sĩ nội trú