Công tác sinh viên | 12-04-2024

Chương trình “Tư vấn sức khỏe tình dục - giới và truyền thông phòng, chống HIV/AIDS cho sinh viên năm thứ nhất, năm học 2023-2024”

Công tác sinh viên | 21-02-2024

Lễ trao học bổng Huy Hoàng

Công tác sinh viên | 09-01-2023

Lễ trao “Học bổng Ươm mầm” năm học 2022 - 2023

Công tác sinh viên | 23-06-2022

Chương trình “Ngày hội Văn hóa giao thông trong sinh viên”

Công tác sinh viên | 23-06-2022

Hoạt động Trao học bổng Huy Hoàng cho các sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng có nghị lực vươn lên trong học tập, rèn luyện.

Công tác sinh viên | 20-07-2021

Sinh viên Y - Dược Huế chia lửa cùng tuyến đầu

1  2  3  4  5  6  7  >|