Truyền thông | 09-03-2023

Công đoàn cơ sở Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3/2023

Truyền thông | 12-12-2022

Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế tổ chức hoạt động khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí.

Truyền thông | 22-07-2021

Đại học Y Dược Huế chia lửa cùng tuyến đầu

1  2  3  >|