Lễ tốt nghiệp Chuyên khoa cấp I khóa 2021 - 2023

Trần Anh Quốc | Hue-UMP | 30-11-2023

Đào tạo Sau đại học | 16-03-2023

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm Đổi mới chương trình đào tạo Bác sĩ nội trú

Đào tạo Sau đại học | 22-11-2022

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Chuyên khoa cấp I khóa 2020-2022

Đào tạo Sau đại học | 31-10-2022

Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế phối hợp với Tổ chức HAIVN đánh giá thực trạng và lập kế hoạch đổi mới chương trình Bác sĩ nội trú Nội khoa.

1  2  3 ... 16  17  18  >|