TIN TỨC

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Chuyên khoa cấp I khóa 2020-2022

Ngày 21 tháng 11 năm 2022 Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Chuyên khoa cấp I khóa 2020-2022 cho 518 học viên đủ...

Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế phối hợp với Tổ chức HAIVN đánh giá thực trạng và lập kế hoạch đổi mới chương trình Bác sĩ nội trú Nội khoa.

Từ ngày 24 đến 27 tháng 10 năm 2022, đoàn công tác của Tổ chức hợp tác phát triển y tế Việt Nam (HAIVN), Đại học Y Harvard, Hoa Kỳ do Tiến sĩ Nguyễn Quang...

Trường Đại học Y - Dược Huế trao bằng sau đại học cho hơn 370 học viên

Chiều 28/4, Trường đại học Y - Dược Huế tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng sau đại học năm 2022 cho Chuyên khoa cấp II và Thạc sĩ khóa 2019-2021 và Bác sĩ...

Báo cáo tuyển sinh Sau đại học năm 2021 và kế hoạch tuyển sinh Sau đại học năm 2022.

Báo cáo tuyển sinh Sau đại học năm 2021 và kế hoạch tuyển sinh Sau đại học năm 2022.
THÔNG BÁO
Thông báo V/v Tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ năm 2023

Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Đại học Huế ban hành theo Quyết định số 1528/QĐ-ĐHH ngày 08 tháng 10 năm 2021, Quy định tuyển sinh và đào tạo dự bị tiến sĩ tại Đại học Huế ban hành theo Quyết định số 1858/QĐ-ĐHH ngày 29 tháng 11 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế và Kế hoạch số 1867/KH-ĐHH ngày 27/12/2022 của Đại học Huế về công tác tuyển sinh năm 2023, Đại học Huế thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ năm 2023


2023-01-27

Thông báo V/v Tuyển sinh cao học năm 2023

Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Huế ban hành kèm theo Quyết định số 1538/QĐ-ĐHH ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế và Kế hoạch số 1867/KH-ĐHH ngày 27/12/2022 của Đại học Huế về công tác tuyển sinh năm 2023, Đại học Huế thông báo tuyển sinh cao học năm 2023


2023-01-27

Thông báo điều kiện trúng tuyển và điểm chuẩn tuyển sinh bác sĩ nội trú năm 2022


2022-12-12

Công nhận điểm chuẩn trúng tuyển trong kỳ tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2022 của Đại học Huế


2022-11-28

Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ khóa đào tạo liên tục cấp chứng chỉ năm 2022


2022-11-01

Thông báo! Về việc điều chỉnh chỉ tiêu thi tuyển bác sĩ nội trú năm 2022

Thực hiện Thông báo số 3285/TB-ĐHYD ngày 25/8/2022 của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế về việc tuyển sinh bác sĩ nội trú năm 2022, Nhà trường thông báo về việc điều chỉnh chỉ tiêu thi tuyển bác sĩ nội trú năm 2022


2022-10-28

Thông báo về việc điều chỉnh chỉ tiêu thi tuyển bác sĩ nội trú năm 2022


2022-10-28

Luận án
ĐÀO TẠO Sau đại học
QUẢN LÝ HỌC VỤ
THÔNG TIN HỌC VỤ

Danh mục ngành học xếp theo tên ngành


Kế hoạch năm học và các mốc thời gian quan trọng


Các qui định, quy chế đào tạo đang áp dụng tại Nhà trường