TIN TỨC

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tổ chức Hai seminar về đổi mới đào tạo Bác sĩ nội trú.

Ngày 24/4/2023, đoàn chuyên gia của Trường Y khoa Harvard và HAIVN đã đến trường Đại học Y Dược, Đại học Huế để trao đổi và tập huấn các nội dung quan...

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm Đổi mới chương trình đào tạo Bác sĩ nội trú

Chiều ngày 28/2/2023, Trường Đại học Y – Dược, ĐHH phối hợp cùng HAIVN tổ chức hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm đổi mới CTĐT BSNT. Đây là hội thảo cấp...

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Sau đại học năm 2023

Ngày 21 tháng 02 năm 2023, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ, Chuyên khoa cấp I, cấp II, Thạc sĩ khóa...

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Chuyên khoa cấp I khóa 2020-2022

Ngày 21 tháng 11 năm 2022 Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Chuyên khoa cấp I khóa 2020-2022 cho 518 học viên đủ...
THÔNG BÁO
Thông báo bổ sung đối tượng dự tuyển nghiên cứu sinh năm 2023 của Đại học Huế

Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Đại học Huế ban hành theo Quyết định số 1528/QĐ-ĐHH ngày 08 tháng 10 năm 2021 và Quyết định số 677/QĐ-ĐHH ngày 23 tháng 5 năm 2023 của Giám đốc Đại học Huế về việc bổ sung đối tượng dự tuyển trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Y - Dược; Đại học Huế thông báo bổ sung đối tượng dự tuyển nghiên cứu sinh ngành Y tế công cộng đối với người tốt nghiệp chuyên khoa cấp II ngành Quản lý y tế (Theo thông báo số 72/TB-ĐHH ngày 27 tháng 01 năm 2023)./.


2023-05-24

Thông báo đề cương ôn thi tuyển sinh cao học năm 2023

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tuyển sinh cao học vào tháng 6 và tháng 9 năm 2023, Nhà trường thông báo đến các thí sinh tham gia thi tuyển cao học đề cương ôn thi của các môn sau: 1 Điều dưỡng (Điều dưỡng), 2 Gây mê hồi sức (Gây mê hồi sức), 3 Khoa học y sinh (Hóa sinh y học), 4 Nội khoa (Nội khoa), 5 Ngoại khoa (Ngoại khoa), 6 Răng - Hàm - Mặt (Răng Hàm Mặt), 7 Sản phụ khoa (Sản phụ khoa), 8 Tai - Mũi - Họng (Tai Mũi Họng), 9 Y học cổ truyền (Y học cổ truyền), 10 Y tế công cộng (Tổ chức y tế), 11 Dược lý dược lâm sàng (Dược lý - Dược lâm sàng), 12 Nhi khoa (Nhi khoa), 13 Điện quang và y học hạt nhân (Chẩn đoán hình ảnh), (Các đề cương đính kèm). Trân trọng./


2023-05-16

Thông báo về việc tổ chức lớp bổ túc kiến thức cho các ngành gần, ngành khác trước khi dự thi tuyển sinh cao học năm 2023

Căn cứ Thông báo số 71/TB-ĐHH ngày 27/01/2023 của Đại học Huế về việc Tuyển sinh cao học năm 2023; Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế thông báo tổ chức lớp bổ túc kiến thức cho các ngành gần, ngành khác trước khi dự thi tuyển sinh cao học năm 2023 (đợt 3 - tháng 9) cụ thể như sau:


2023-05-15

Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ khóa đào tạo liên tục cấp chứng chỉ năm 2023 (đợt 1)

Căn cứ Thông báo số 462/TB-ĐHYD ngày 17/02/2023 của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế về việc tuyển sinh đào tạo liên tục cấp chứng chỉ năm 2023 (đợt 1), Nhà trường thông báo gia hạn thời gian thu nhận hồ sơ các lớp đào tạo liên tục cấp chứng chỉ như sau: - Thời gian thu nhận hồ sơ đến hết ngày 19/5/2023 - Thời gian dự kiến nhập học ngày 05/6/2023 Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ tại Phòng Ðào tạo sau đại học, Trường Ðại học Y - Dược, Đại học Huế, số 06 Ngô Quyền, thành phố Huế. Số điện thoại: 0234.3820857, Email: phong.dtsdh@huemed-univ.edu.vn ./.


2023-05-05

Thông báo tham dự seminar về các bệnh do virus nghiêm trọng mới xuất hiện và tái xuất hiện và khoá đào tạo thực hành về các nguyên tắc an toàn sinh học


2023-04-12

Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 (Tháng 6) năm 2023 của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Huế ban hành kèm theo Quyết định số 1538/QĐ-ĐHH ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế và Kế hoạch số 1867/KH-ĐHH ngày 27/12/2022 của Đại học Huế về công tác tuyển sinh năm 2023; Căn cứ Thông báo số 71/TB-ĐHH ngày 27/01/2023 của Đại học Huế về việc Tuyển sinh cao học năm 2023 của Đại học Huế; Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế thông báo một số nội dung về tuyển sinh cao học đợt 2 (Tháng 6) năm 2023.


2023-04-11

Báo cáo công tác tuyển sinh và đào tạo nhân lực y tế năm 2022 và kế hoạch tuyển sinh năm 2023

Thực hiện công văn số 390/K2ĐT-ĐT ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế về việc báo cáo công tác tuyển sinh và đào tạo nhân lực y tế năm 2022 và kế hoạch tuyển sinh năm 2023, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế báo cáo các nội dung theo mẫu gồm công tác tuyển sinh và đào tạo năm 2022 (tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, đại học) và kế hoạch tuyển sinh, đào tạo năm 2023.


2023-03-24

ĐÀO TẠO Sau đại học
QUẢN LÝ HỌC VỤ
THÔNG TIN HỌC VỤ

Danh mục ngành học xếp theo tên ngành


Kế hoạch năm học và các mốc thời gian quan trọng


Các qui định, quy chế đào tạo đang áp dụng tại Nhà trường