Đề án tuyển sinh sau đại học năm 2021
Phan Thanh Luân | | 14-05-2021

Thông tin chi tiết vui lòng tải file đính kèm

/multidata/de-an-tuyen-sinh-sdh-nam-2021_0001-41.pdf
CÙNG CHUYÊN MỤC

Lễ tốt nghiệp Chuyên khoa cấp I khóa 2021 - 2023

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tổ chức Hai seminar về đổi mới đào tạo Bác sĩ nội trú.

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm Đổi mới chương trình đào tạo Bác sĩ nội trú