Các chuyên ngành Đào tạo
TT CNTT | | 07-04-2015

CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

1. Chẩn đoán hình ảnh                     Mã số: CK 62 72 05 01                      2006
2. Ngoại tiêu hóa                               Mã số: CK 62 72 07 01                      2000
3. Ngoại tiết niệu                               Mã số: CK 62 72 07 15                      2002
4. Sản khoa                                        Mã số: CK 62 72 13 01                      2005
5. Phụ khoa                                        Mã số: CK 62 72 13 02                      2002
6. Nhi tiêu hóa                                   Mã số: CK 62 72 16 05                      2006
7. Nhi Tim mạch                                Mã số: CK 62 72 16 15                      2002
8. Nội Tiêu hóa                                  Mã số: CK 62 72 20 01                      2002
9. Nội Nội tiết                                     Mã số: CK 62 72 20 15                      2005
10. Nội Thận tiết niệu                       Mã số: CK 62 72 20 20                      1999
11. Nội Tim mạch                              Mã số: CK 62 72 20 25                      1999
12. Lão khoa                                      Mã số: CK 62 72 20 30                      2005
13. Thần kinh                                     Mã số: CK 62 72 21 40                      2006
14. Tâm thần                                      Mã số: CK 62 72 22 45                      2004
15. Huyết học                                     Mã số: CK 62 72 25 01                      2004
16. Răng Hàm Mặt                            Mã số: CK 62 72 28 15                      2005
17. Mũi họng                                      Mã số: CK 62 72 53 05                      2004
18. Nhãn khoa                                    Mã số: CK 62 72 56 01                      2002
19. Quản lý y tế                                  Mã số: CK 62 72 76 05                      2000

CÙNG CHUYÊN MỤC

Lễ tốt nghiệp Chuyên khoa cấp I khóa 2021 - 2023

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tổ chức Hai seminar về đổi mới đào tạo Bác sĩ nội trú.

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm Đổi mới chương trình đào tạo Bác sĩ nội trú