ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Phù Thị Hoa

Tiến sĩ

Phụ trách Bộ môn

Nguyễn Minh Quang

Bác sĩ CKII

Phó trưởng Bộ môn

Phan Thị Minh Tâm

Thạc sĩ

Giảng viên - Trợ lý Giáo vụ

Phạm Thăng Long

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Thị Hồng Thùy

Thạc sĩ

Giảng viên

Trần Thị Tiên Xinh

Thạc sĩ

Giảng viên

Hoàng Cao Thắng

Bác sĩ CKI

Giảng viên

Trần Thị Trung Thu

Thạc sĩ

Kỹ thuật viên

Bạch Thị Ngọc Đào

Thạc sĩ

Kỹ thuật viên

Đặng Ngọc Phước

Thạc sĩ

Kỹ thuật viên

Nguyễn Thị Dung

Thạc sĩ

Kỹ thuật viên

Đặng Thị Băng Châu

Thạc sĩ

Kỹ thuật viên

Nguyễn Thị Vân

Khác

Nhân viên