HƯỚNG NGHIÊN CỨU

1. Hóa sinh lâm sàng:

- Dấu ấn sinh học trong ung thư 

- Dáu ấn sinh học trong bệnh thận đái tháo đường

- Dấu ấn sinh học của stress oxy hóa trong một số bệnh lý

2. Sinh học phân tử:

- Biểu hiện của một số protein trong ung thư

- Bệnh thoái hóa thần kinh

ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Cấp Trường | 1/2007-12/2007 | Đã nghiệm thu
Nghiên cứu rối loạn lipid máu ở cán bộ công chức TP Huế


Cấp Trường | 6/2021 - 6/2022 | Đã nghiệm thu
Đánh giá hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm sinh hóa bằng công cụ six sigma và tỉ lệ chỉ số mục tiêu chất lượng


Cấp Trường | 5/2017-5/2018 | Đã nghiệm thu
Nghiên cứu hoạt độ Adenosine Deaminase (ADA) huyết thanh ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2


Đại học Huế | 1/2012-12/2013 | Đã nghiệm thu
Nghiên cứu nồng độ pepsinogen I,II và tỷ Pepsinogen I/II trong huyết thanh ở bệnh nhân ung thư dạ dày


Đại học Huế | 1/2018 - 12/2019 | Đã nghiệm thu
Nghiên cứu nồng độ Folate receptor alpha huyết thanh ở bệnh nhân ung thư biểu mô buồng trứng.


Đại học Huế | 1/2013-12/2014 | Đã nghiệm thu
Nghiên cứu sự tác động của polyphenon E chè xanh trên tín hiệu nội bào trong ung thư


Cấp Trường | 1/2006-12/2006 | Đã nghiệm thu
Nghiên cứu nồng độ Estradiol và một số chỉ số lipid máu ở phụ nữ mãn kinh khám sức khỏe tại Bệnh viện Trường Đại học Y Khoa Huế


Cấp Trường | 5/2001-12/2001 | Đã nghiệm thu
Tác dụng chống Oxy hóa màng hồng cầu của dịch chiết Flavonoid một số cây ở Huế


CÔNG BỐ KHOA HỌC

1. Phu HT, Thuan DT, Nguyen TH, Posadino AM, Eid AH, Pintus G. Herbal Medicine for Slowing Aging and Aging-associated Conditions: Efficacy, Mechanisms and Safety. Current Vascular Pharmacology. 2020;18(4):369-393. doi: 10.2174/1570161117666190715121939

2. Shaito A, Thuan DTB, Phu HT, et al. Herbal Medicine for Cardiovascular Diseases: Efficacy, Mechanisms, and Safety. Frontiers in Pharmacology. 2020;11. doi: 10.3389/fphar.2020.00422

3. Posadino AM, Phu HT, Cossu A, et al. Oxidative stress-induced Akt downregulation mediates green tea toxicity towards prostate cancer cells. Toxicology in Vitro. 2017;42:255-262. doi: 10.1016/j.tiv.2017.05.005

4. Posadino AM, Cossu A, Giordo R, et al. Resveratrol alters human endothelial cells redox state and causes mitochondrial-dependent cell death. Food and Chemical Toxicology. 2015;78:10-16. doi: 10.1016/j.fct.2015.01.017

5. Posadino AM, Cossu A, Giordo R, et al. Coumaric Acid Induces Mitochondrial Damage and Oxidative-Mediated Cell Death of Human Endothelial Cells. Cardiovascular Toxicology. 2013;13(3):301-306. doi: 10.1007/s12012-013-9205-3

6. Giordo R, Cossu A, Pasciu V, Hoa PT, Posadino AM, Pintus G. Different Redox Response Elicited by Naturally Occurring Antioxidants in Human Endothelial Cells. The Open Biochemistry Journal. 2013;7:44-53. doi: 10.2174/1874091X01307010044