CKI Chẩn đoán hình ảnh

Bác sĩ Chuyên khoa cấp I

2 năm

Chuyên Khoa 1

CK 60 72 05

THPT Quốc gia


Chương trình đào tạo

Đang cập nhật…Chuẩn đầu ra