Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học năm 2016
Hồ Đăng Phương Thảo | | 29-11-2017

 

STT

Tên đề tài

Số lượng

1

Đề tài độc lập cấp Nhà nước

01

2.

Đề tài hợp tác theo Nghị định thư

01

3.

Đề tài cấp bộ

02

4.

Đề tài cấp tỉnh

03

5.

Đề tài cấp Đại học Huế

28

6.

Đề tài cấp Trường

70

7

Đề tài của sinh viên

38

8

Tổng

143

 

  

 
   

CÙNG CHUYÊN MỤC

Hội thảo khoa học và Đại hội Hội Tiêu hóa Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2023-2028

Câu lạc bộ Anh văn Bộ môn Nội (IMEC) tổ chức chương trình Hội thảo khoa học đặc biệt chào đón Giáng sinh

Hội thảo Ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR-AR) trong dạy - học kỹ năng lâm sàng