Khoa Y tế công cộng
Hồ Đăng Phương Thảo | | 21-01-2019

Số lượng đề tài được phê duyệt trong giai đoạn 2013-2018

Năm học 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018   Tổng
Đề tài cấp Tỉnh 0 0 0 2 1 3
Đề tài cấp Đại học Huế 0 1 0 0 1 2
Cấp cơ sở 3 12 2 5 7 29
Tổng 3 13 2 7 9 34

 

Số lượng bài báo được đăng tải trên các tạp chí trong giai đoạn 2013-2018

Năm học                                            2013-2014     2014-2015                  2015-2016      2016-2017            2017-2018    Tổng       
Tạp chí khoa học QT 7 1 2 9 10 29
Tạp chí khoa học cấp ngành
trong nước
46 22 34 12 52 166
Tạp chí/tập san cấp Trường 2 17 17 6 6 48
Tổng 55 40 53 27 68 243

 

Số lượng các bài báo khoa học do cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT báo cáo tại các hội nghị, hội thảo

Phân loại hội thảo            Hệ số **          2013-2014      2014-2015       2015-2016       2016-2017        2017-2018       Tổng        
Hội thảo quốc tế 1,0 9 5 32 3 4 53
Hội thảo trong nước 0,5 18 4 20 0 35 77
Hội thảo cấp Trường 0,25 1 10 15 0 8 34
Tổng   28 19 67 3 47 164

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

Hội thảo khoa học và Đại hội Hội Tiêu hóa Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2023-2028

Câu lạc bộ Anh văn Bộ môn Nội (IMEC) tổ chức chương trình Hội thảo khoa học đặc biệt chào đón Giáng sinh

Hội thảo Ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR-AR) trong dạy - học kỹ năng lâm sàng