Khoa Điều dưỡng
Hồ Đăng Phương Thảo | | 27-02-2019

Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học:

Năm học 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
 Đề tài cấp Trường 1 3 1 2 5
 Đề tài cấp Bộ 1 0 0 1 0
 Dự án 0 1 1 6 4
 Tổng 2 4 2 9 9

Số lượng công bố khoa học:

Năm học                 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
 Tạp chí Quốc tế 1 1 2 8 2
 Tạp chí ngành 2 0 0 6 1
 Tạp chí Trường 2 4 3 0 1
  Tổng 5 5 5 14 4
 
Số lượng đầu sách chuyên khảo, tham khảo:
 
Năm học                2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
 Giáo trình 0 0 0 11 1
 Sách tham khảo 0 0 0 0 7
 Tổng 0 0 0 11 8

Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học, giải thưởng khoa học của sinh viên:

Năm học 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Nghiên cứu khoa học 1 0 0 0 4
Tham gia đề tài của cán bộ, dự án, nghiên cứu quốc tế 0 0 1 3 8
Giải thưởng 0 0 0 0 4
Tổng 1 0 1 3 16

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

Hội thảo khoa học và Đại hội Hội Tiêu hóa Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2023-2028

Câu lạc bộ Anh văn Bộ môn Nội (IMEC) tổ chức chương trình Hội thảo khoa học đặc biệt chào đón Giáng sinh

Hội thảo Ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR-AR) trong dạy - học kỹ năng lâm sàng