ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Nguyễn Văn Mão

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn

Nguyễn Phương Thảo Tiên

Tiến sĩ

Phó trưởng Bộ môn

Võ Thị Hạnh Thảo

Thạc sĩ

Giảng viên - Trợ lý Giáo vụ

Nguyễn Trần Bảo Song

Thạc sĩ

Giảng viên - Trợ lý Giáo vụ

Đào Thị Na

Cử nhân

Kỹ thuật viên

Lê Huỳnh Ái Duyên

Cử nhân

Kỹ thuật viên

Nguyễn Phan Quỳnh Anh

Thạc sĩ

Kỹ thuật viên

Ngô Cao Sách

Thạc sĩ

Kỹ thuật viên

Trần Văn Bảo

Bác sĩ

Giảng viên

Ngô Quý Trân

Bác sĩ

Giảng viên

Trần Thị Nam Phương

Bác sĩ

Giảng viên

Nguyễn Phạm Phước Toàn

Thạc sĩ

Giảng viên

Trần Nam Đông

Thạc sĩ

Giảng viên

Lê Thị Thu Thảo

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Thị Thuỳ Uyên

Tiến sĩ

Giảng viên

Đặng Công Thuận

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Giảng viên

Trần Anh Hùng

Thạc sĩ

Kỹ thuật viên