Trần Anh Hùng

Trần Anh Hùng

Thạc sĩ

Bộ môn Mô phôi, Giải phẫu bệnh và Pháp y Giảng viên - Trợ lý Giáo tài Trung tâm Công nghệ Thông tinPhó Giám đốc Trung tâm


Lĩnh vực nghiên cứu

Mô học và phôi thai học; công nghệ thông tin trong y học.