Võ Thị Hạnh Thảo

Võ Thị Hạnh Thảo

Thạc sĩ

Bộ môn Mô phôi, Giải phẫu bệnh và Pháp y Giảng viên - Trợ lý Giáo vụ