Hội nghị giảng viên thỉnh giảng và người giảng dạy thực hành năm học 2023 – 2024.
Trần Anh Quốc | Hue-UMP | 27-10-2023
Ngày 26/10/2023, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tổ chức Hội nghị giảng viên thỉnh giảng và người giảng dạy thực hành năm học 2023 – 2024.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Trần Kiêm Hảo - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó trưởng Bộ môn Nhi Trường Đại học Y – Dược Huế; TS.BS. Mai Đình Điểu, Phó Giám đốc Bệnh viện TW Huế; ThS.BSCKII. Hoàng Thị Lan Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện TW Huế, Phó trưởng Bộ môn Nội Trường Đại học Y – Dược Huế; TS.BS. Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện TW Huế, Phó trưởng Bộ môn Ngoại Trường Đại học Y – Dược Huế; cùng Lãnh đạo Bệnh viện TW Huế cơ sở 2; Lãnh đạo Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Phòng Nghiên cứu khoa học, Bệnh viện Trung ương Huế; Đại diện lãnh đạo của 29 cơ sở thực hành và 135 giảng viên thỉnh giảng và người giảng dạy thực hành của Trường Đại học Y – Dược Huế năm học 2022-2023.

Về phía Lãnh đạo nhà trường có sự tham dự của GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy – Hiệu Trưởng; TS. Lê Văn Chi – Chủ tịch Hội đồng Trường; cùng quý thầy cô trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Giám đốc Bệnh viện trường; lãnh đạo các Phòng, Khoa, Bộ môn liên quan.

Thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị trong đó có mục tiêu phát triển Trường Đại học Y – Dược Huế theo mô hình Trường – Viện đạt tiêu chuẩn cấp quốc gia, hướng tới đạt chuẩn quốc tế, và Nghị định 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/1017 của Chính phủ quy định tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành khoa học sức khỏe, Nhà trường đã hợp tác chặt chẽ với các Bệnh viện trung ương và địa phương trong khu vực Miền trung và Tây Nguyên và khu vực phía nam để phát triển mạng lưới các cơ sở thực hành của trường trải dài từ tỉnh Quảng Bình đến Ninh Thuận và một số tỉnh phía nam. Hiện nay, Nhà trường có 29 cơ sở thực hành từ tuyến y tế cơ sở đến các quận, huyện, tỉnh, tuyến trung ương. Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Trường Đại học Y – Dược, đại học Huế đã phát triển quan hệ hợp tác với Bệnh viện Trung ương Huế và hầu hết các bệnh viện chuyên khoa và các cơ sở y tế của tỉnh.

Hiện nay, Số lượng giảng viên thỉnh giảng và người giảng dạy thực hành (GVTG và NGDTH) của Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế năm học 2022-2023 là 135 người. Trong đó có 07 GS/PGS; 93 Tiến sĩ/BSCKII; 35 ThS/BSCKI. số lượng GVTG và NGDTH đã được Nhà trường bổ nhiệm Giáo sư, Phó Giáo sư tính đến tháng 10/2023 là 10 người. Riêng trong giai đoạn 5 năm 2018-2023, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế đã bổ nhiệm 05 GS, PGS là các giảng viên thỉnh giảng và người giảng dạy thực hành tại các cơ sở thực hành của Trường. Số lượng GVTG và NGDTH được Nhà trường đào tạo cấp chứng chỉ Phương pháp dạy học lâm sàng và phương pháp sư phạm y học trong đào tạo khối ngành khoa học sức khỏe là 81 người. Số lượng GVTG và NGDTH được bổ nhiệm kiêm nhiệm Phó trưởng Khoa/Bộ môn tại Trường theo quy định tại Nghị định 111/2017/NĐ-CP của Chính phủ là 19 người; Số lượng giảng viên cơ hữu của Trường được bổ nhiệm kiêm nhiệm Phó trưởng Khoa/Trung tâm tại các cơ sở thực hành là 16 người.

Trong năm học 2022-2023, tổng số giờ giảng dạy quy chuẩn đại học và sau đại học của GVTG và NGDTH đã được thống kê và thanh toán là 5.066 giờ, trung bình khoảng 38 giờ/người. Đội ngũ GVTG và NGDTH hiện đang tham gia hướng dẫn 79 luận văn, luận án đối với học viên sau đại học, bao gồm: 46 luận văn Bác sĩ nội trú, 14 luận văn cao học; 15 luận văn Bác sĩ CKII và 04 Luận án Nghiên cứu sinh. 

GS. TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy – Bí thư Đảng ủy, Hiệu Trưởng phát biểu

                      Phát biểu tại Hội nghị GS. TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy – Bí thư Đảng ủy, Hiệu Trưởng đã khẳng định giảng viên thỉnh giảng và người giảng dạy thực hành là đội ngũ đóng vai trò quan trọng, tích cực cùng với đội ngũ giảng viên cơ hữu để tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học đặc biệt là dạy học thực hành cho học viên, sinh viên của Nhà trường, từ đó Nhà trường cần phải tích cực xây dựng đội ngũ giảng viên thỉnh giảng, người giảng dạy thực hành ổn định, đáp ứng các quy định hiện hành về tiêu chuẩn, điều kiện; quản lý và phát huy hiệu quả các giảng viên thỉnh giảng, người giảng dạy thực hành trong thực hiện nhiệm vụ giảng dạy. Hoàn thiện cơ chế phối hợp quản lý, điều hành, giám sát, các chế độ chính sách; thực hiện kịp thời và đúng quy định chế độ hợp đồng, thanh lý hợp đồng và các chế độ khác đối với giảng viên thỉnh giảng và người giảng dạy thực hành trong thời gian.

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo tổng kết công tác thỉnh giảng và người giảng dạy thực hành năm học 2022-2023, phương hướng công tác thỉnh giảng và giảng dạy thực hành năm học 2023-2024. Tại Hội nghị này, các đại biểu và các GVTG, NGDTH cũng đã được nghe trình bày tổng quan về chương trình đào tạo Y khoa tích hợp dựa trên năng lực của Nhà trường đang triển khai thực hiện theo xu hướng giáo dục Y khoa tiên tiến hiện nay trên thế giới, hợp tác với Đại học Y khoa Harvard, Hoa Kỳ; Các phương pháp lượng giá dựa trên năng lực mới như Portfolio, Mini-CEX, EPAs, OSCE, OSPE…

TS. Nguyễn Văn Hùng – Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra & Pháp chế trình bày báo cáo “Công tác giảng viên thỉnh giảng và người giảng dạy thực hành năm học 2022-2023 và phương hướng năm học 2023 – 2024”

PGS.TS. Nguyễn Trường An – Trưởng phòng Đào tạo Đại học báo cáo “Chương trình Đào tạo Y khoa dựa trên năng lực”

TS. Lê Văn Chi – Chủ tịch Hội đồng Trường báo cáo Chuyên đề “Tổ chức lượng giá trong dạy học lâm sàng”

Hội nghị cũng đã lắng nghe và giải trình những ý kiến tham luận, thảo luận của các thầy cô giảng viên thỉnh giảng và người giảng dạy thực hành với mục tiêu hoàn thiện cơ chế chính sách, cơ chế phối hợp thực hiện tốt công tác thỉnh giảng và giảng dạy thực hành của Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế và các cơ sở thực hành.

Các giảng viên thỉnh giảng và người giảng dạy thực hành tham luận tại Hội nghị

CÙNG CHUYÊN MỤC

Chín thành tựu nổi bật của Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế năm 2023

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tiếp và ký kết hợp tác với Đại học Yonsei Trường Y Wonju, Hàn Quốc.

Lễ Khai giảng lớp Bác sỹ chuyên khoa cấp I, lớp thứ 10 thuộc Dự án “Thí điểm Bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn” do Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup tài trợ