Chín thành tựu nổi bật của Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế năm 2023
Trần Anh Quốc | Hue-UMP | 02-02-2024
Năm 2023, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thời kỳ hậu COVID-19 nhưng với sự đoàn kết, thống nhất, với trí tuệ và quyết tâm cao, Tập thể lãnh đạo cùng toàn thể viên chức và người lao động của Trường Đại học Y - Dược và Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm của năm và đã gặt hái được nhiều thành tựu đáng phấn khởi. Dưới đây là 9 thành tựu nổi bật thuộc các lĩnh vực hoạt động của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế trong năm 2023.

1. Xây dựng và trình phê duyệt Đề án phát triển Trường Đại học Y - Dược Huế theo mô hình Trường - Viện theo tinh thần Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị.

     Thực hiện Kế hoạch 246-KH/ĐU ngày 30/3/2020 của Đảng ủy Nhà trường về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị trong đó có mục tiêu “Phát triển Trường Đại học Y Dược Huế theo mô hình Trường - Viện cấp quốc gia và hướng tới đạt chuẩn quốc tế” và “Phát triển Bệnh viện Trường đại học Y Dược Huế đạt chuẩn các bệnh viện tiên tiến khu vực Đông Nam Á, tiến tới đạt chuẩn quốc tế về y tế”, Đảng ủy Trường đã triển khai xây dựng Đề án và trình các cấp có thẩm quyền thông qua, trong đó năm 2023, Đề án (phiên bản 8.0) đã được Đảng ủy, Hội đồng Đại học Huế thông qua, đã báo cáo và nhận được các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và đang trong quá trình xin ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế để trình Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

     Là một thành tố mấu chốt trong mô hình Trường – Viện, Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế cũng đã hoàn thành xây dựng Đề án “Phát triển các kỹ thuật chuyên sâu giai đoạn 2022 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trong năm 2022 và tiếp tục chú trọng triển khai một số mũi nhọn đã được phân kỳ đầu tư như: nội soi tiêu hóa, điều trị vô sinh và nội tiết sinh sản, vận hành hệ thống PACS, siêu âm đàn hồi mô, DSA, chẩn đoán hình ảnh can thiệp, can thiệp mạch, các kỹ thuật chuyên ngành ngoại khoa...

2. Kiện toàn hệ thống chính trị của Trường, phát huy tối đa hiệu quả trong công tác lãnh chỉ đạo, quản trị và quản lý, triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.    

     Năm 2023, Nhà trường đã thực hiện kiện toàn bổ sung 02 thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường nhiệm kỳ 2019-2024 và triển khai thực hiện thành công Đề án tái cấu trúc trên nguyên tắc sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực và hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương. Tính đến tháng 12/2023, cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường gồm: 01 Bệnh viện thực hành công lập hạng I, quy mô 700 giường, là đơn vị tự chủ mức 2; 07 phòng chức năng; 07 khoa; 23 bộ môn (chưa tính số bộ môn trực thuộc khoa); 03 trung tâm và 03 viện nghiên cứu trực thuộc.

     Năm 2023, Công đoàn Trường đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, là đại hội điểm của Công đoàn Đại học Huế. Công đoàn Trường đã phối hợp cùng với lãnh đạo Nhà trường triển khai tốt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và quyền lợi của viên chức, người lao động.

Phiên họp thường kỳ Hội đồng trường, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế

BCH Công đoàn Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế nhiệm kỳ 2023 - 2028

3. Tiếp tục xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức - người lao động vững mạnh đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và khám chữa bệnh, tạo tiền đề cho việc triển khai thực hiện Đề án mô hình Trường – Viện.

     Năm 2023, công tác phát triển đội ngũ cán bộ chuyên môn và cán bộ hành chính đã được Nhà trường chú trọng phát triển mạnh. Nhà trường đã tiếp nhận 09 giảng viên bảo vệ thành công Luận án sĩ trở về công tác, trong đó có 6 Tiến sĩ bảo vệ thành công Luận án ở nước ngoài. Nhà trường đã bổ nhiệm thêm 02 Phó giáo sư, 01 giảng viên cao cấp và 46 giảng viên chính. Tính đến tháng 12/2023, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế có tổng cộng 65 Giáo sư và Phó giáo sư, 31 Giáo sư thỉnh giảng quốc tế, 168 Tiến sĩ (không tính các Giáo sư và Phó giáo sư), 66 giảng viên cao cấp, 113 giảng viên chính, 193 giảng viên thỉnh giảng và người giảng dạy thực hành. Tỷ lệ giảng viên là tiến sĩ của Trường đạt khoảng 35%, cao hơn khoảng 5% so với mức trung bình của cả nước.

Lãnh đạo Nhà trường trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư cho PGS.TS.BS. Ngô Thị Minh Châu, Trưởng Bộ môn Ký sinh trùng và PGS.TS.BS. Lê Trọng Bỉnh, Giảng viên chính Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh.

4. Triển khai mở các ngành mới trình độ đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho khu vực Miền Trung, Tây Nguyên và cả nước.

     Năm 2023, Nhà trường đã trình Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế thẩm định và phê duyệt thành công các đề án mở ngành CKI Kỹ thuật xét nghiệm, CKI Giải phẫu bệnh và đã triển khai tuyển sinh trong năm 2023; mở ngành Cử nhân Dinh dưỡng bậc đại học, ngành Bác sĩ Nội trú Y học gia đình để bắt đầu tuyển sinh vào năm 2024; hoàn thành hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm định cho phép mở ngành Tiến sĩ Điều dưỡng, Tiến sĩ Răng Hàm Mặt …, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hồ sơ mở các ngành Tiến sĩ Gây mê Hồi sức và Tiến sĩ Tai – Mũi – Họng, Thạc sĩ Y học gia đình và một số ngành khác.

5. Các chương trình đào tạo Y khoa và Răng Hàm Mặt đổi mới chuẩn bị kết thúc khóa đào tạo đầu tiên trong năm 2024; chuẩn bị đổi mới 17 chương trình đào tạo Bác sĩ nội trú theo hướng tích hợp, dựa trên năng lực với sự hỗ trợ kỹ thuật từ trường Đại học Y khoa Harvard, Hoa Kỳ

     Trong năm 2023, Nhà trường tiếp tục hợp tác sâu rộng với trường Đại học Y khoa Harvard, Hoa Kỳ; Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc và các Trường Đại học Y khoa và khoa học sức khoẻ có uy tín khác trong khu vực Châu Á và trên thế giới để tiếp tục cải cách chương trình đào tạo ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt, với khóa đầu tiên lên đến năm thứ 5; đồng thời tích cực chuẩn bị triển khai đổi mới chương trình đào tạo ngành Cử nhân Điều dưỡng và Dược học theo hướng tích hợp, dựa trên năng lực.

     Với khóa đầu tiên ngành Y khoa và ngành Răng – Hàm – Mặt thực hiện theo chương trình mới sẽ tốt nghiệp trong năm 2024, ngay từ năm học 2022 – 2023, Nhà trường đã đẩy mạnh công tác chuẩn bị, hợp tác chặt chẽ với trường Đại học Y khoa Harvard để đổi mới toàn bộ 17 chương trình đào tạo Bác sĩ nội trú cũng theo hướng tích hợp, dựa trên năng lực, áp dụng các phương pháp dạy - học và lượng giá tiên tiến hiện hành, để có thể triển khai đồng bộ từ năm học 2024 – 2025.  

Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Y tế Việt Nam và Trường Đại học Y khoa Harvard, Hoa Kỳ   hỗ trợ các trường đại học y dược Việt Nam đổi mới chương trình đào tạo và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, giai đoạn 2023 – 2028. Boston, Hoa Kỳ, ngày 10/10/2023.

6. Trường Đại học Y – Dược là trường đầu tiên của Đại học Huế thực hiện kiểm định chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế AUN-QA.

     Sau gần 2 năm chuẩn bị, ngày 4-6/7/2023 Nhà trường đã đón Đoàn đánh giá ngoài của tổ chức Hiệp hội các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) gồm các chuyên gia đến từ Thái Lan và Philippines để thực hiện kiểm định chương trình đào tạo Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm y học. Đây là chương trình đào tạo đầu tiên của Nhà trường và cũng là trong toàn Đại học Huế được kiểm định theo tiêu chuẩn chất lượng của AUN-QA; kết quả đánh giá đạt tiêu chuẩn chất lượng của AUN-QA được Ban Thư ký AUN-QA công bố ngày 6/8/2023 và được cấp Giấy chứng nhận số AP1063HUJUL2023.

Đánh giá chương trình đào tạo Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm Y học theo tiêu chuẩn AUN-QA

7. Nhiều thành tựu nổi bật trong công tác khoa học và công nghệ

     Năm 2023, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế đã hoàn thành nghiệm thu 02 đề tài KHCN cấp Bộ, đã nghiệm thu đạt kết quả tốt Chương trình khoa KHCN cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm 05 đề tài cấp Bộ thuộc chương trình. Nhà trường đã và đang tiếp tục thực hiện 02 đề tài cấp Bộ năm 2021; 04 đề tài cấp Bộ  năm 2022 và 05 đề tài cấp Bộ năm 2023, nhiều đề tài cấp tỉnh/thành phố, và đề tài cấp Đại học Huế.

     Tháng 7/2023, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế đã tổ chức thành công Hội nghị Quốc tế về Y tế công cộng các nước tiểu vùng sông Mekong mở rộng (Greater Mekong Sub-Regional Countries - GMS) lần thứ 13 với chủ đề “Tăng cường hợp tác liên ngành về Giáo dục và Nghiên cứu để giải quyết các vấn đề sức khỏe cộng đồng ưu tiên trong thời đại mới”.

Các nhà khoa học tham dự Hội nghị GMS-13 đến từ các quốc gia tiểu vùng sông Mekong gồm Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia, CHDCND Lào và Myanmar.

     Tháng 10/2023, Hội nghị quốc tế về “Nâng cao chất lượng đào tạo và thực hành Y học gia đình tại Việt Nam” với sự tham dự của Ngài Pierre-Yves Jeholet, Bộ trưởng-Thủ hiến Chính Phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp (Wallonie-Bruxelles), Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, lãnh đạo Sở Y tế các tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên, các giảng viên ĐH Liege, ĐH Antwerp (Vương quốc Bỉ), ĐH Boston (Hoa Kỳ), lãnh đạo và giảng viên 8 trường Đại học Y, Dược trên toàn quốc và hơn 300 bác sĩ, nhân viên y tế tại tuyến chăm sóc ban đầu.

     Cụm công trình nghiên cứu “Tối ưu hoá công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ ở vùng có nguồn lực hạn chế: từ nghiên cứu đến triển khai ứng dụng” của nhóm nghiên cứu gồm các nhà khoa học: GS.TS.BSCKII. Cao Ngọc Thành, GS.TS.BS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, PGS.TS.BS. Trương Quang Vinh, PGS.TS.BS. Lê Minh Tâm, TS.BS. Võ Văn Đức, PGS.TS.BS. Hà Thị Minh Thi và TS.BS. Trần Mạnh Linh của Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế được đưa vào Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2023.

Hội nghị quốc tế “Nâng cao hiệu quả mạng lưới Y học gia đình thông qua đổi mới trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và khám chữa bệnh ban đầu tại Việt Nam”.

     Sách vàng sáng tạo Việt Nam là ấn phẩm thường niên của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên Hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ. Hàng năm, vào dịp cuối năm, Sách vàng sáng tạo Việt Nam lựa chọn các công trình khoa học, sáng tạo tiêu biểu xuất sắc nhất trong năm để công bố và vinh danh.

GS.TS.BSCKII. Cao Ngọc Thành đại diện nhóm tác giả Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế (người đứng thứ 2 hàng phía sau từ trái sang) nhận Giấy chứng nhận và Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2023 của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên Hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng.

8. Tạp chí Y Dược Huế được Bộ Thông tin Truyền thông cấp lại giấy phép xuất bản (cả 02 loại hình báo in và báo điện tử), thực hiện đề án nâng cấp, tiến đến gia nhập các chỉ mục khu vực và quốc tế

     Tạp chí khoa học của Nhà trường, thành lập và hoạt động từ năm 2011, đã chính thức được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép mới cho cả loại hình báo in và báo điện tử, với tên gọi mới là Tạp chí Y Dược Huế. Tạp chí tiếp tục nhận được điểm số công trình khoa học cao 1,0/bài báo của Hội đồng Giáo sư ngành Y và 0,75/bài báo của Hội đồng Giáo sư ngành Dược.

     Ngày 17 và 18/8/2023, tại Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế đã diễn ra Phiên họp của Chỉ mục Y khoa khu vực Tây Thái Bình Dương (WPRIM) do Văn phòng Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế thế giới (WHO WPRO) tổ chức. Trong phiên họp lần này, Tạp chí Y Dược Huế của Trường Đại học Y- Dược đã vinh dự được duyệt vào chỉ mục WPRIM từ năm 2023. Đây là một bước tiến quan trọng, đánh dấu một bước phát triển của Tạp chí Y Dược Huế trên con đường nỗ lực phấn đấu để đứng vào các chỉ mục quốc tế.

Phiên họp thường niên của Chỉ mục Y khoa khu vực Tây Thái Bình Dương (WPRIM) tại Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế.

9. Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế kỷ niệm 25 năm thành lập và triển khai nhiều phương tiện, kỹ thuật chẩn đoán và điều trị tiên tiến

     Năm 2023 đánh dấu tròn 25 năm hình thành và phát triển Bệnh viện Trường, với “Đề án phát triển chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu cho giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã được phê duyệt và đã bước đầu triển khai một cách vững chắc và phân kỳ trong giai đoạn 2022-2025. Định hướng đến năm 2030, Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế là bệnh viện tiên tiến đạt tiêu chuẩn khu vực Đông Nam Á với nhiều chuyên ngành kỹ thuật hiện đại, mũi nhọn, chuyên sâu; phấn đấu xây dựng Bệnh viện Trường đạt chuẩn quốc tế về y tế vào năm 2045, qua đó đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo thực hành, nghiên cứu khoa học, góp phần quan trọng trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân; đóng vai trò tích cực trong chiến lược xây dựng Trung tâm y tế chuyên sâu của tỉnh Thừa Thiên Huế, trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Thừa Thiên Huế theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 09/8/2021 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Bệnh viện trường

     Quy mô hoạt động của Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế năm 2023 tăng từ 10-20% theo các lĩnh vực khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học. Bệnh viện cũng đã tổ chức thành công 23 khóa đào tạo liên tục và hội thảo chuyên đề tại Bệnh viện; tiếp đón, hợp tác với các tổ chức nước ngoài như Tổ chức Global Care, Hàn Quốc; Tổ chức DEVIEMED, Đức; Tổ chức chăm sóc sức khỏe HQ (KOFIH); Trường ĐH Quốc gia Seoul và Trường Y Wonju ĐH Yonsei; Tổ chức OI và DCA; Công ty Olympus; Tổ chức MCNV… Đón tiếp và quản lý sinh viên nước ngoài đến thực tập tại Bệnh viện: sinh viên Quảng Tây; Work the World; Đại học Mahasarakham, Thái Lan; Đại học La Trobe, Úc; Đại học Manchester, UK; Trường IUHW Nhật Bản; Đại học Sassari, Ý… Ngoài ra, Bệnh viện còn phối hợp với Trung tâm công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em Tỉnh khám sàng lọc cho 37 trẻ em khuyết tật; trong đó phẫu thuật cho 14 trẻ. Bệnh viện cũng đã liên kết đào tạo chuyển giao kỹ thuật về Điện tâm đồ cơ bản và nâng cao cho Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn, Bình Định; khám và phẫu thuật về Sản phụ khoa cho Bệnh viện Sản Nhi Quảng Nam...

Khai trương hệ thống chụp mạch can thiệp số hóa xóa nền (DSA).

     Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế là đơn vị luôn đi đầu trong đổi mới lĩnh vực đào tạo và chăm sóc sức khỏe, chú trọng đến cam kết phục vụ cộng đồng và thúc đẩy mối liên kết chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn; giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, kỹ thuật với công tác khám, chữa bệnh, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng theo mô hình Trường - Viện.

     Nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024, Trường Đại học Y – Dược và Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế xin kính chúc quý Thầy, Cô sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

     Xin trân trọng cảm ơn!

CÙNG CHUYÊN MỤC

Chương trình tư vấn định hướng nghề nghiệp cho sinh viên năm học 2023-2024

Chương trình “Gương Sáng Nhân Đạo”

Chương trình "Trải nghiệm, thực hành kỹ năng phòng chống, cứu hộ, cứu nạn về phòng cháy chữa cháy năm 2024"