Thư ngỏ của Hiệu trưởng gửi sinh viên và quý phụ huynh


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

20-07-2022


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thư ngỏ của Hiệu trưởng gửi sinh viên và quý phụ huynh, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.