Thư mời tham dự Hội nghị khoa học Tim mạch Cố đô mở rộng lần thứ III năm 2024


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

15-04-2024


Link đăng ký tham dự Hội nghị: https://bit.ly/3ITJ8qy
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thư mời tham dự Hội nghị khoa học Tim mạch Cố đô mở rộng lần thứ III năm 2024, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.