Thông báo xét thay đổi chức danh nghề nghiệp hạng III


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

08-06-2018

08-06-2018

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo xét thay đổi chức danh nghề nghiệp hạng III, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.