Thông báo xét tặng giải thưởng Bảo Sơn 2017-2018


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

02-01-2018

02-01-2018

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo xét tặng giải thưởng Bảo Sơn 2017-2018, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.