Thông báo xét tặng Danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 15 - năm 2020


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

27-12-2019

27-12-2019

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo xét tặng Danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 15 - năm 2020, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.