Thông báo vv tổ chức hội thảo quốc tế và khóa đào tạo y khoa liên tục về Y Dược học cổ truyền


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

26-12-2019

26-12-2019

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo vv tổ chức hội thảo quốc tế và khóa đào tạo y khoa liên tục về Y Dược học cổ truyền, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.