Thông báo vv gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển dụng năm 2019


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

05-07-2019

05-07-2019

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo vv gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển dụng năm 2019, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.