Thông báo về việc xét giải thưởng KOVA năm học 2017-2018


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

07-05-2018

07-05-2018

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc xét giải thưởng KOVA năm học 2017-2018, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.