Thông báo về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

03-10-2018

03-10-2018

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.