Thông báo về việc xét cấp học bổng MinhBui MD Foundation năm học 2019-2020


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

28-10-2019

28-10-2019

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc xét cấp học bổng MinhBui MD Foundation năm học 2019-2020, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.