Thông báo về việc tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2022 của Trường Đại học Y - Dược Huế


SỐ HIỆU

315/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

22-02-2022


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2022 của Trường Đại học Y - Dược Huế, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.