Thông báo Về việc tuyển sinh các lớp đào tạo liên tục cấp chứng chỉ năm 2023 (Đợt 1)


SỐ HIỆU

462 TB ĐHYD

THỜI GIAN

17-02-2023


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo Về việc tuyển sinh các lớp đào tạo liên tục cấp chứng chỉ năm 2023 (Đợt 1), xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.