Thông báo về việc tuyển sinh các lớp đào tạo liên tục cấp chứng chỉ năm 2022 (Đợt 2)


SỐ HIỆU

3064 TB-DHYD

THỜI GIAN

09-08-2022


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc tuyển sinh các lớp đào tạo liên tục cấp chứng chỉ năm 2022 (Đợt 2), xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.