Thông báo về việc trúng tuyển đợt tuyển dụng năm 2020


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

09-11-2020

09-11-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc trúng tuyển đợt tuyển dụng năm 2020, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.