Thông báo về việc tổ chức ôn thi tuyển sinh Chuyên khoa cấp I


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

15-09-2016

15-09-2016

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc tổ chức ôn thi tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.