Thông báo về việc tổ chức khóa đào tạo liên tục Chẩn đoán COVID-19 bằng kỹ thuật Real-time RT-PCR phát hiện SARS-CoV-2


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

20-03-2020

25-03-2020

Thời gian bắt đầu: vào lúc 7h30 ngày 26/3/2020 tại Hội trường 1.01
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc tổ chức khóa đào tạo liên tục Chẩn đoán COVID-19 bằng kỹ thuật Real-time RT-PCR phát hiện SARS-CoV-2, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.