Thông báo về việc thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

31-07-2020

31-07-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.