Thông báo về việc phản hồi tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

18-10-2018

18-10-2018

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc phản hồi tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.