Thông báo về việc mời đấu giá cho thuê mặt bằng kinh doanh tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ đào tạo và học tập tại Trường Đại học Y Dược


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

30-10-2019

30-10-2019

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc mời đấu giá cho thuê mặt bằng kinh doanh tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ đào tạo và học tập tại Trường Đại học Y Dược, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.