Thông báo về việc hướng dẫn đánh giá xét thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

12-07-2018

12-07-2018

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc hướng dẫn đánh giá xét thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.