Thông báo về việc hướng dẫn đánh giá, xét thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017.


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

28-06-2017

05-10-2017

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc hướng dẫn đánh giá, xét thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017., xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.