Thông báo về việc hỗ trợ sinh viên và kế hoạch nộp học phí HKII năm học 2019-2020


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

05-05-2020

05-05-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc hỗ trợ sinh viên và kế hoạch nộp học phí HKII năm học 2019-2020, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.