Thông báo Về việc gia hạn nộp hồ sơ tuyển dụng năm 2023


SỐ HIỆU

3299/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

28-07-2023


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo Về việc gia hạn nộp hồ sơ tuyển dụng năm 2023, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.