Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh liên thông năm 2021


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

31-05-2021

31-05-2021

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh liên thông năm 2021, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.