Thông báo về việc các ứng viên đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2017


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

16-05-2017

16-05-2017

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc các ứng viên đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2017, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.