Thông báo tuyển sinh Lớp đào tạo ngắn hạn về Điều dưỡng chăm sóc người cao tuổi theo tiêu chuẩn Nhật Bản khóa 3 (2017-2018)


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

12-07-2017

12-07-2017

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tuyển sinh Lớp đào tạo ngắn hạn về Điều dưỡng chăm sóc người cao tuổi theo tiêu chuẩn Nhật Bản khóa 3 (2017-2018), xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.