Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo ngắn hạn về điều dưỡng chăm sóc người cao tuổi theo tiêu chuẩn Nhật Bản khóa 2 (2016-2017)


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

28-06-2016

28-06-2016


Căn cứ vào Văn bản hợp tác giữa trường Đại học Y-Dược Huế và Tập đoàn Phúc lợi xã hội Aomori, Nhật Bản ký ngày 1 tháng 11 năm 2014 và quyết định số 1221/QĐ-ĐHYD ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế về việc cho phép thực hiện chương trình liên kết Đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ về "Điều dưỡng chăm sóc người cao tuổi theo tiêu chuẩn Nhật Bản" giữa Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế thông báo tuyển sinh khóa 2 như sau:

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo ngắn hạn về điều dưỡng chăm sóc người cao tuổi theo tiêu chuẩn Nhật Bản khóa 2 (2016-2017), xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.