Thông báo Tuyển sinh lớp đào tạo liên tục cấp chứng chỉ "Ngôn ngữ trị liệu" năm 2023


SỐ HIỆU

452 TB ĐHYD

THỜI GIAN

16-02-2023


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo Tuyển sinh lớp đào tạo liên tục cấp chứng chỉ "Ngôn ngữ trị liệu" năm 2023, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.