Thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2021


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

18-01-2021

20-01-2021

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2021, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.