Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Điều dưỡng liên kết với Đại học Khonkaen, Thái Lan - Khóa 2 (2018-2020)


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

31-10-2018

31-10-2018

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Điều dưỡng liên kết với Đại học Khonkaen, Thái Lan - Khóa 2 (2018-2020), xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.