Thông báo tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II của Trường Đại học Y Dược Huế năm 2020


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

17-12-2019

17-12-2019

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II của Trường Đại học Y Dược Huế năm 2020, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.