Thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo và bồi dưỡng cho cán bộ y tế năm học 2020-2021


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

17-09-2020

17-09-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo và bồi dưỡng cho cán bộ y tế năm học 2020-2021, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.